ATELIER BENEŠ

Ing.arch. Ondřej Beneš, Ph.D., Sochařská 12, 170 00 Praha 7 - Letná

+420 777 819 788, mail@ondrejbenes.cz

úterý 24. března 2015

Mlýn

2013

Není krásnější ale i obtížnější práce, než zadání týkající se míst, ke kterým máme velmi blízký a osobní vztah. Celé Petrovce jsme zpracovali jako ateliérové zadání na FA ČVUT.  Řešili jsme jednak celkový koncept urbanistického rozvoje, tak jednotlivé objekty. Jeden ze studentů řeší celou oblast okolo Vrškamenu. 

Z mlýna pochází má matka. Počátkem dvacátého století ho koupil můj praděda  František Jankovský, když prodal zemědělskou usedlost v nedalekém Porešíně. Má babička tu byla poslední mlynářkou, když jí v mládí zemřeli rodiče a byla nucena se o hospodářství i mlýn ve svých sedumnáci letech postarat, (starší dceru dali rodiče studovat na doktorku do Prahy). Má babička si vzala učitele - intelektuála z Pražského Břevnova. Snad i proto se mlýn s okolím nestal za normalizace odkladištěm, ale hospodářská stavení včetně zahrad, rybníků a potoků byl spravován takřka chalupářským způsobem. Žádné komentáře:

Okomentovat