ATELIER BENEŠ

Doc. ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D., Sochařská 12, 170 00 Praha 7 - Letná

+420 777 819 788, mail@ondrejbenes.cz

středa 27. května 2015

Skici

2015
Soutěžní studie na Západočeskou galerii do Plzně.


Studie rekonstrukce kotelny z šedesátých let v areálu na Zbraslavi pro administrativní a reprezentativní potřeby.

Soutěž na lokalitu v samém centru Tábora - v těsné návaznosti na rybník Jordán.


Studie bytových domů v Libni - v pozoruhodné přírodní lokalitě.

Studie centrální části Holešovic - bubnů.
pondělí 25. května 2015

Forbes

2015

V dubnovém čísle časopisu FORBES je obsáhlý článek o "jádru" tedy o fabrice, kterou již několik let připravujeme s UJP Praha a.s.


Více o projektu na tomto BLOGU:
http://ondrejbenes.blogspot.cz/2015/03/ujp-praha-jadro.html
Zákres do průmyslové zóny v Bystřici nad Pernštejnem. Tomuto místu a městu jsme se věnovali dva roky až do října loňského roku, kdy proběhlo v obci referendum na odkup obecních pozemků pro tento areál. V místním kulturním domě jsme na podlahu bílou izolepou vyznačili fabriku a na uzlová místa dali reálné komponenty, které se ve fabrice měly vyrábět. 

čtvrtek 21. května 2015

Rekonstrukce vrátnice a úprava vstupu

2004-2004

Drobné úpravy velkorysého průmyslově administrativně výzkumného areálu na Zbraslavi. Areál byl postaven v šedesátých letech za obcí, v místě zasypaného vytěženého lomu. Dnes už se dostal doprostřed občanské výstavby, jeho rozvoj je problematický - i proto hledáme pro další aktivity investora v České republice i na Slovensku adekvátní rozvojové pozemky. 


Přívětivé otevření vrátnice směrem k obci - díky terénní konfiguraci je tu markýza mimořádně vysoká, na rozdíl od místa, kde již vstupujeme do areálu - tam je výška daleko menší, a markýza působí komorněji, koncentrovaněji.


Původní stav vrátnice. Ze strany investora byl zásadní požadavek na nezlikvidování původní stavby z do značné míry sentimentálních důvodů. Stavba ale nebyla čistě zděná, ale měla v sobě nosný ocelová systém, který byl                                                        třeba v místě rozsáhlého prosklení staticky vynést.

Na zastřešení jsme použili sklosilikátové desky, které se vyráběly v areálu. Sklosilikát je zatavené odpadní sklo, které se slinuje za výrazně nižších teplot, než při stoprocentní recyklaci - jedná se tedy o mimořádně ekologickou technologii.


Večerní nasvětlení. Pokoušeli jsme se využít odraženého světla od sklosilikátových desek. Před samotnou realizací jsme provedli odzkoušení na vzorku v měřítku 1:1, jestli osvětlovací tělesa zabudovaná v zemi nebudou chodce oslňovat. 


úterý 19. května 2015

Příklady fáze projektu - ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Příklady fáze projektu - ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Příklad standardního rozsahu grafické části projektové dokumentace.


Příklady fáze projektu - ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Přříklady fáze projektu - REALIZAČNÍ DOKUMENTACE

Přříklady fáze projektu - REALIZAČNÍ DOKUMENTACE

Příklad standardního rozsahu grafické části projektové dokumentace.


Přříklady fáze projektu - REALIZAČNÍ DOKUMENTACE