ATELIER BENEŠ

Doc. ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D., Sochařská 12, 170 00 Praha 7 - Letná

+420 777 819 788, mail@ondrejbenes.cz

čtvrtek 12. listopadu 2015

Louny - Zelené náměstí

spolupráce Marcel Šípka

2013

V rámci nové výstavby na jihovýchodním předpolí Loun město uvažovalo s využitím struktur Zdeňka Sýkory (konkrétní návrh, který měl být použit provedla Lenka Sýkorová) pro vydláždění veřejného prostoru uprostřed bytových domů  - Zeleného náměstí. 

 http://mapy.cz/zakladni?x=13.8180649&y=50.3523932&z=18&source=muni&id=1950  . 

V našem ateliéru jsme provedli rozvahu, jakým způsobem pracovat s veřejným prostorem v místech, kde uliční čára a korunní římsa nevytváří striktně a pevně vymezený prostor, ale domy vroubící tento poměrně rozlehlý veřejný prostor jsou okolo něj uspořádány celkem volně. Navrhli jsme proto doprostřed náměstí situovat skupinu stromů, která by v daném místě měla schopnost takovéto jádro daleko lépe vytvářet. 

Jde o takové napětí a vztah, které by pro dané místo dokázal vytvořit velmi silný a specifický charakter. Prověřovali jsme několik variant  řešení. Šlo především o počet a umístění stromů, ramp, nebo geometrických objemů vystupujících ze struktur plochy náměstí. Koncept jsme ale  nedopracovávali do úplného konce - během práce a ověřování došlo k ukončení záměru - vzrůstalo napětí jednotlivých subjektů vstupujících do procesu projektové a realizační přípravy.

Socha, mozaika, nebo výtvarné dílo si u nás postupně hledá svou cestu do veřejného prostoru. Stejně tak kultivace vlastních veřejných prostranství zažívá v posledních letech v českém prostředí doslova renesanci. Už nejenom Litomyšl, nebo Slavonice. Je vždy ale nezbytná silná občanská společnost reprezentovaná svými zástupci a občanskými sdruženími, iniciativami. Můžeme dokonce tvrdit, že kvalita veřejných prostor je této síla a životaschopnosti přímo úměrná. 

Téma úprav veřejných prostor není samozřejmé - jejich přínos je v dnešní ekonomické době obtížně vyčíslitelný, přestože bez pečlivě kultivovaného kulturního a společenského zázemí je jakýkoli ekonomický úspěch v podstatě zbytečný 

viz odkazy na práce Dalibora Veselého: 
https://soundcloud.com/stempel-bene/dalibor-vesely 

nebo Miroslava Petříčka:
 http://www.literarky.cz/politika/rozhovory/14073-miroslav-petiek-mona-je-to-tak-e-umni-dotuje-stat-ne-naopak 

Závěrem bychom rádi dodali, že stejně jako více galerií a muzeí si v Lounech stejně tak dokážeme představit i více veřejných prostranství reprezentujících výrazné a významné  lounské rodáky. 


pátek 4. září 2015

Jesenice . rodinný dům

2015

Pernstejnsky dvůr -Litomyšl

2015

Rekonstrukce Pernštejnského dvora. Nejprve práce pro soukromého klienta, nyní poskytnutá městu Litomyšl.Situace
Chápání Pernštejnského dvora jako lokality, která má potenciál obdobného rozvoje jako vlastní historické jádro.
Důležitá je vazba na říčku Loučná a možnost propojení komunikací po obou stranách říčky areálem.

 


KONCEPT
Celkové rozměry areálu 96 x 90 metrů
Celkové rozměry sýpky cca 13 x 35 metrů

Znázornění původního konceptu – rekonstrukce areálu.  Zajímalo nás především jakým způsobem „uzavřít“ areál z té strany, ze které byl „uříznut“ průtahovou komunikací. Pokoušeli jsme se vycházet mj. z erbu Pernštejnů – zubra.

Ze sýpky jsme uvažovali galerii výtvarného umění.  Zbytek areálu nebyl vzhledem k neexistenci zaměření z hlediska bližší specifikace
funkcí definován.


AKTUALIZACE - POHLED DOVNITŘ SÝPKY – VARIANTA AUTA Naznačení prostorového uspořádání vnitřku sýpky v případě expozice veteránů 

pátek 17. července 2015

Devadesátá léta

Je občas dobré podívat se na práce, na kterých se člověk nějakým způsobem podílel. Během mého čtyřletého účinkování v D.A.studiu jsem tam pracoval asi na všem (především rekonstrukce a dostavba rozlehlého objektu na Václavském náměstí 33 - nad hotelem Evropa, nyní CA, rezidenci - nerealizovanou -  Komerční banky,  a další).


Pod vedením Jaroslava Zimy vznikal areál produkčních skleníků na Pražském hradě:http://www.d3a.cz/projects/realizations/large-houses/greenhouse/


Tady jsem byl také od samého počátku - od studie až po vlastní realizaci. Postupně se tu proměňoval poměr administrativní a halové části - tedy administrativa se redukovala. U tohoto projektu jsem poprvé dělal vizualizace (mluvíme o PC 486! a první polovině devadesátých let), kde jsme si ověřovali "lesklost a eleganci hliníku" i "hloubku skla".


http://www.d3a.cz/projects/realizations/large-houses/sipral-factory/


Smíchov byla asi největší a nejrozsáhlejší projekční práce. Pracoval jsem tu především na tzv. Tatře jih, neboli ABC, což je soubor 21 domů ve dvou smíchovských blocích. 


Je to však práce, která je dodnes z hlediska přístupu k urbanismu v Praze nedoceněná. Investor tu chtěl původně jeden velký megadům ve velikosti dvou Veletržáků. Postupně se ho podařilo přesvědčit na tzv. tradiční velikost domu - že je pro něj ekonomicky výhodnější. Celý development bylo totiž možno realizovat postupně a jednotlivé domy pak adekvátněji přizpůsobit požadavkům konkrétního pronajímatele:


http://www.d3a.cz/projects/realizations/urban-planning/smichov/shoping/


Ale skoro ještě větší radost jsem měl z této práce, na které jsem se jako student podílel od začátku až do konce. Jednalo se o jednu z nejprestižnějších soutěží počátku devadesátých let reprezentující sjednocení Německa. Do soutěže bylo zasláno přes čtyři sta návrhů. Toto řešení se probojovalo do druhého kola mezi asi dvě desítky vybraných návrhů!


http://www.sial.cz/chronological/detail.php?time=1991-1995&proid=20060119095226


pátek 10. července 2015

Soutěž na centrum staré Orlové

společně s Martinem Rychtárem, Ivo Urbánkem, Marcelem Šípkou

2015

Soutěž na centrum Orlové jsme odevzdali až po termínu...

pátek 26. června 2015

Studenti v Petrovicích u Sedlčan

2016

Na výstavu prací, kterou jsme vedli na FA ČVUT a která se týkala Petrovic, a která bude v budově obecního úřadu v Petrovicích v tzv.zámečku hned vedle kostela 


více na BLOGU:
http://stempelbenes.blogspot.cz/2015/06/fotky-z-petrovic.html
http://stempelbenes.blogspot.cz/2015/05/terminy-leto.html