ATELIER BENEŠ

Doc. ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D., Sochařská 12, 170 00 Praha 7 - Letná

+420 777 819 788, mail@ondrejbenes.cz

úterý 31. března 2015

Filosofická útulna

2015          

Koncept práce pro kolegu docenta Oldřicha Ševčíka na jeho chalupě na Hluboši. Začali jsme nejprve úvahou o nějaké venkovní skrýši, ale nakonec jsme se dostali ke standardnímu řešení - rekonstrukci celého objektu, včetně zahrady, oplocení.

Umístění objektu v kontextu celé Hluboše.


Tato útulna je koncipována mezi oba objekty. Předpokládáme nejprve provedení zpevněné dřevěné plochy, na kraji které bychom provedli vysokou dřevěnou konstrukci s těžkou krytou stavbou za ní a lehkého přístřešku (strážního) před ní. 

Lavička na levé straně podél domu je tam pak už jen tak pro doplnění.


A detaily obou přístřešků - toho lehkého strážního, i toho těžkého stabilního.

čtvrtek 26. března 2015

Synagoga Smíchov

vypracováno v D.A.studiu pod vedením Tomáše Prouzy

1997

Citlivá dostavba zdevastovaného objektu na Smíchově.

Nový objekt vedle synagogy, řešil především otázku návaznosti na blokovou výstavbu devatenáctého století. Výrobní objekt Ponte Planá

2001

Pro tohoto klienta pracoval jsme hledali způsob jak realizovat novou provozovnu pro produkci čalouněného nábytku.  Výrobu měl klient v menších pronajatých objektech okolo Tábora. Ve hře byla i novostavba. Nakonec jsme našli velký volný areál na okraji 
Sezimova Ústí.

Tento objekt sloužil původně jako sklad. 
Objekt, který jsme rekonstruovali je velký cca 100 x 100 metrů. 

Jednali se o jednoduchou, utilitární stavbu.


Generel Vltavy

1995

Studie Generelu Vltavy byla zpracována v ateliéru D.A.studio.  Pod vedením M.Rajniše.

Jednalo se o intenzivní práci asi dvacetičlenného týmu po dobu tří měsíců,  Dostal jsem se ke konceptu, který je i nyní s velkým odstupem vnímán jako jedinečné celkové uchopení Prahy - svým rozsahem, zpracováním i konceptem na konci XX.století asi nejlepší.

Tématem bylo najít volná místa v centru metropole - citlivě a ohleduplně je zastavět. Generel Vltavy zastavuje taková území jako jsou Bubny, Libeň, severojižní magistrálu, Smíchov. Zpracováva radikálně jinou koncepci páteřní dopravy města - pokud by byl realizován, tunel Blanka by nestál - koncept uvažoval s protažením tunelů ze Strahovského na sever směrem na Suchdol. 

Nešlo ale pouze o toto jedno technické řešení - doprava byla řešena se všemi návaznostmi - řešení bylo podmíněno rozvojem hromadné dopravy tak, aby se stala přirozenou součástí města - prosazování těchto tendencí vidíme až v posledních letech.

Návrh pracoval především s blokovou výstavbou, ulicí, náměstím, parkem.


K dnešnímu aktuálnímu diskursu na toto téma:
http://stempelbenes.blogspot.cz/2015/07/metropolitni-plan.html

Smíchov

vypracováno v D.A.studiu pod vedením Tomáše Prouzy

od 1997

Další významný projekt, na kterém jsem pracoval v D.A.studiu. 
Většina objektů je v současnosti již zrealizovaná. 


Vila Říčany

2002

Návrh vily pro velmi známého českého mecenáše, galeristu a sběratele současného českého umění v Říčanech. 

Pomocí houbiček a dalších mycích prostředků na nádobí jsme udělali asi deset různých variant. Parcela byla krásná - těsně vedle potoka, ale hlavně na pozemku stála velká chata z třicátých let s kultivovanou vzrostlou zahradou z té doby.
Specifikou zadání byl tzv. pánský pokoj s kulečníkem.Vila Zbraslav Závist

1994

Návrh navazoval na celkové urbanistické řešení Závisti i celé Zbraslavi zpracované ateliérem Dům a město. Tento celkový koncept byl v dalších desetiletích postupně úspěšně realizován. Došlo k vybudování blokové zástavby, viladomů i rodinných domů. 

Je to jedno z mála míst - menších obcí na okraji Prahy - kde nedošlo k vybudování "satelitu" se všemi jeho negativními vlastnostmi, ale města. I rodinné domy - především v oblasti Zbraslav-Baně - jsou zcela přirozenou součástí města. Jakoby se tu autorům (Rothbauerová, Hůrka, Brzobohatý, Feistner) podařilo oživit modernistický urbanistický étos v té nejlepší podobě.

Zbraslav má v budování velkorysých rezidentních objektů velkou tradici. Je tu nejen vila nakladatele Ottova naučného slovníku, ale i funkcionalistická vila spisovatele Vančury.

Tato je koncipována na pravém břehu s výhledy jak na historické jádro obce, tak na vrch Závist s mimořádně cenným keltským oppidem. 

Objekt je konvenční cihelný, obložený klinkery, v kombinaci se dřevem.


Rekonstrukce usedlosti na okraji Prahy

Rekonstrukce usedlosti na okraji Prahy

Drobná rekonstrukce a dostavba usedlosti na okraji Prahy. Dostavovaný objekt v pozadí měla být jednoduchá velkorysá dřevěná konstrukce, se stejně velkorysým prosklením.

Přes přední část se projíždělo do továrny na nábytek (majitele). Proto naším zájmem bylo oddělit a zklidnit zadní část dvora pro klidnou zahradu - atrium.


1999

Rekonstrukce usedlosti na okraji Prahy
ve spolupráci s Evženem Dubem

Stoly a stolky

2005

Koncept "stolů a stolků" měl za cíl ověřit, jakým způsobem je možno použít materiál, který investor vyráběl - sklosilikát. 

Jednalo se vlastně o reklamní vzorky ukazující jakým způsobem je tento nový materiál mono kombinovat s různými dalšími materiály - dřevem a nerezem. 

Jednalo se pouze o kusovou individuální výrobu.