ATELIER BENEŠ

Doc. ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D., Sochařská 12, 170 00 Praha 7 - Letná

+420 777 819 788, mail@ondrejbenes.cz

pátek 29. listopadu 2019

Ve "věci krajského architekta" důležité odkazy:Ve "věci krajského architekta" důležité odkazy:

Odkaz na kompletní prezentaci, jejíž součástí je i video s mým komentářem, jak bylo natočeno v Chomutově v kanceláří pana senátora Rabase
Celkový pohled na problematiku související s prací „krajského architekta“ s návaznými odkazy:
Podrobnější úvaha k tématu Milada:
Studentské práce na rozsáhlé území okolí Milady:
Společná práce na problematice –  příprava konference - spojení s TUL Liberec:
Jak dnes přistoupit k problematice pánevní oblasti:
Jak se dnes pokoušet rozklíčovat problematiku Ústí:
Výjezd, který by jistě pro kraj byl zajímavý, ale především užitečný:
Podklady a práce UJEPu, vztahující se ke kraji:
Téma Ústí-Střekov:
https://architekturakrajeustecka.blogspot.com/2019/11/usti-strekov.html
Právě připravovaná konference 11.12. v Sále architektů na Staroměstské radnici, kde budu prezentovat Ústecký kraj:
https://architekturakrajeustecka.blogspot.com/2019/11/konference-politika-architektury-iii.html