ATELIER BENEŠ

Doc. ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D., Sochařská 12, 170 00 Praha 7 - Letná

+420 777 819 788, mail@ondrejbenes.cz

pátek 4. září 2015

Jesenice . rodinný dům

2015

Pernstejnsky dvůr -Litomyšl

2015

Rekonstrukce Pernštejnského dvora. Nejprve práce pro soukromého klienta, nyní poskytnutá městu Litomyšl.Situace
Chápání Pernštejnského dvora jako lokality, která má potenciál obdobného rozvoje jako vlastní historické jádro.
Důležitá je vazba na říčku Loučná a možnost propojení komunikací po obou stranách říčky areálem.

 


KONCEPT
Celkové rozměry areálu 96 x 90 metrů
Celkové rozměry sýpky cca 13 x 35 metrů

Znázornění původního konceptu – rekonstrukce areálu.  Zajímalo nás především jakým způsobem „uzavřít“ areál z té strany, ze které byl „uříznut“ průtahovou komunikací. Pokoušeli jsme se vycházet mj. z erbu Pernštejnů – zubra.

Ze sýpky jsme uvažovali galerii výtvarného umění.  Zbytek areálu nebyl vzhledem k neexistenci zaměření z hlediska bližší specifikace
funkcí definován.