ATELIER BENEŠ

Doc. ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D., Sochařská 12, 170 00 Praha 7 - Letná

+420 777 819 788, mail@ondrejbenes.cz

neděle 11. února 2018

Veřejné prostory v okolí Domu bytové kultury

Veřejné prostory v okolí Domu bytové kultury

Ve stanici metra Budějovická došlo v nedávné době kvůli havarijnímu stavu k zavření lávky nad jižním vestibulem výstupu z metra. 

viz například:

https://praha.idnes.cz/psaz-metro-budejovicka-havarijni-stav-obchodni-dum-f8h-/praha-zpravy.aspx?c=A180124_120353_praha-zpravy_rsr

nebo:

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/2366293-zastreseni-u-stanice-metra-budejovicka-se-rozpada-vystup-k-poliklinice-se-uzavrel

nebo:
https://praha.idnes.cz/budejovicka-pasaz-praha-demolice-magistrat-fk2-/praha-zpravy.aspx?c=A180215_383266_praha-zpravy_nuc

Téma mě zajímá i z toho důvodu, že jsem se podílel na poslední výstavě manželů Machoninových v Galerii Jaroslava Frágnera včetně katalogu, a myslím si, že kvalita práce těchto architektů je přínosná i pro dnešek.

Původně velkoryse navržený koncept veřejných prostor Budějovické, vizionářsky maximálně využívající výstupy z metra, zapojení do urbánních souvislostí byl vymyšlen tak dokonale, že je tento koncept je dodnes životaschopný, dodnes na něj navazující domy vykazují smysl, projevující se třeba i velkou obchodní úspěšností. 

Nejen DBK, Spořitelna, Reifka, ale i Poliklinika, nebo Úřad městské části. Vzniklo přirozené centrum čtvrti.

Celková analýza viz. např.:
https://uarchiv-vyuka.fa.cvut.cz/public/ureports/229

Ze studentských prací např:
https://www.fa.cvut.cz/Cz/ArchivPraci/5878b4c35016530172004a2b

Původní velkorysý koncept veřejných prostor ale od doby svého vzniku nebyl celkově přehodnocován a korigován. 

Bohužel, nejen, že nedošlo ke korekci konceptu veřejných prostor,  ale nedochází ani k běžné údržbě, jak je patrné ze stavu řešené lávky. Jsme v komunikačně mimořádně exponovaném místě, na jakékoli opravy a úpravy jsou tak kladeny i mimořádné požadavky z pohledu koordinace, aby nedocházelo k zbytečným uzavírkám (tedy něco, co bychom si mysleli, že už je standardem).

Nejde tedy pouze o zlepšení stavebního stavu lávky - což by mělo být rutinou - ale mělo by jít zejména o celkové změny veřejných prostranství. Jde nám o kvalitu a údržbu veřejných prostranství, práci se zelení, reklamou.

Do současnosti do veřejného prostoru především zasahovali požadavky jednotlivých majitelů. I ze strany DBK došlo k zásadním změnám konceptu domu - původně plechový hřib s bohatým vnitřní životem - podvázaný skleněnou fasádou byl v parteru dostavován, rozšiřován. Vlastní pohled dnešního majitele DBK se ale postupem času mění - dochází k přehodnocování jeho kvalit a hledání způsobů jak využít jeho architektonických kvalit.

Nyní je třeba přistoupit k přehodnocení celkového konceptu veřejných prostor.
... a ještě jiný pohled na práci s veřejnými prostory 
a hledání současného napojení na nejvyšší patro DBK:
http://ondrejbenes.blogspot.cz/2016/03/dbk.html


... a ještě hledání současných odpovědí u jiného mimořádného objektu manželů Machoninových:
http://ondrejbenes.blogspot.cz/2016/07/blog-post.html

Žádné komentáře:

Okomentovat