ATELIER BENEŠ

Doc. ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D., Sochařská 12, 170 00 Praha 7 - Letná

+420 777 819 788, mail@ondrejbenes.cz

pondělí 23. března 2015

Štvanice - Soutěž

Ve spolupráci s Ondřejem Duchanem a Marcelem Šípkou

2013

Soutěž na ostrov Štvanici jsme brali jednoznačně jako výzvu. Soutěž se konala v době, kdy ještě nebyl znám ani koncept Metropolitního plánu. ani nebyl zcela konstituován názor laické, odborné veřejnosti, ani politických reprezentací na výstavbu nového koncertního sálu - kulturního reprezentativního objektu nadregionálního významu.

Velkou výzvou byl i koncept tohoto ostrova v podání D.A.studia z poloviny devadesátých let. V něm se ostrov zastavoval - přes řeku se tak stal spojnicí obou stran řeky, jak známe ostrovy například v samém centru Paříže, Stokholmu...

Nakonec jsme zvolili téma - kulturní ostrov, kdy jsme do jádra dali centrální částečně krytý komunikační prostor - pasáž, na kterou jsme napojili jednotlivé kulturní objekty. Na západní špičku s výhledem na Hrad jsme dali koncertní sál, dále pak knihovnu, a objekt věnovaný dětem - dětské ilustraci. Nezbytnou součástí byly kavárny, restaurace, menší sportovní centrum. Dopravní obslužnost jsme vyřešili zřízením zastávky tramvaje a kapacitním podzemním parkingem. 

Velmi důležité byly pro návrh pěší lávky spojující ostrov s městem. V podstatě by mohlo dojít ke spojení Letenské pláně se Starým městem, Holešovic s Karlínem i k přímému spojení nové knihovny se zastávkou metra.

Výběr z pracovních skic, kterými jsme hledali vyjádření vztahu města a  krajiny.


Žádné komentáře:

Okomentovat