ATELIER BENEŠ

Doc. ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D., Sochařská 12, 170 00 Praha 7 - Letná

+420 777 819 788, mail@ondrejbenes.cz

úterý 24. března 2015

Mlýn

2013

Není krásnější ale i obtížnější práce, než zadání týkající se míst, ke kterým máme velmi blízký a osobní vztah. Celé Petrovce jsme zpracovali jako ateliérové zadání na FA ČVUT.  Řešili jsme jednak celkový koncept urbanistického rozvoje, tak jednotlivé objekty. Jeden ze studentů řeší celou oblast okolo Vrškamenu. 

Z mlýna pochází má matka. Počátkem dvacátého století ho koupil můj praděda  František Jankovský, když prodal zemědělskou usedlost v nedalekém Porešíně. Má babička tu byla poslední mlynářkou, když jí v mládí zemřeli rodiče a byla nucena se o hospodářství i mlýn ve svých sedumnáci letech postarat, (starší dceru dali rodiče studovat na doktorku do Prahy). Má babička si vzala učitele - intelektuála z Pražského Břevnova. Snad i proto se mlýn s okolím nestal za jeho života za normalizace odkladištěm, ale hospodářská stavení včetně zahrad, rybníků a potoků byl spravován takřka chalupářským způsobem. Ale "doma není nikdo prorokem". Jako se mi v této obci nepodařilo zcela úspěšně zasáhnout do úprav místního náměstí (přestože jeho současná podoba vychází z mého návrhu https://ondrejbenes.blogspot.com/2015/03/studie-namesti-petrovice-u-sedlcan.html  ), nepodařilo se mi v devadesátých letech zabránit změnám vystavěného prostředí směrem k horšímu v podání mých nejbližších - znáte ten argument - je to přece "můj majetek" a "já" přece rozeznám cihlu od potěhu.... A tak v duchu této tradice, když v roce 2019 dělali "soutěž" na úpravy kašny http://ondrejbenes.blogspot.com/2020/01/kasna-v-petrovicich-u-sedlcan.html  , přihlásil se i starosta se svou skicou, před hlasováním zastupitelů o přihlášených návrzích si vzal slovo, že se necítí být ve střetu zájmů a hlasoval také (!). 

Žádné komentáře:

Okomentovat