ATELIER BENEŠ

Doc. ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D., Sochařská 12, 170 00 Praha 7 - Letná

+420 777 819 788, mail@ondrejbenes.cz

úterý 24. března 2015

Muzeum Sýkora

ve spolupráci s: Marcelem Šípkou

2011 - dodnes

Rozpracovali  jsme koncept muzea jednoho z nejvýznamnějších českých umělců druhé poloviny dvacátého století - Zdeňka Sýkoru. V ateliéru jsme navrhli několik studií na místo těsně vedle jeho posledního ateliéru  - v Hilbertově ulici těsně vedle synagogy. 

https://www.mapbox.com/map-feedback/#petrens.lem3hdd1/13.799992/50.357290/18

Mimořádně nás těší, že tuto úvodní studii otevírající téma MUZEA SÝKORA u nás, jsme jako mohli prezentovat ještě i panu Zdeňku Sýkorovi.Nejprve jsme dělali ověřovací objemové studie, zkoumající, jestli se na tuto parcelu muzeum vůbec dokáže umístit, jestli pozemek odpovídá zadání.


Základní koncept tvoří dva objemy a dvě vlnovky.

Toto zadání jsme zpopularizovali i tím, 
že jsme ho zadali jako semestrální úlohu na FA ČVUT:
http://stempelbenes.blogspot.cz/2015/04/muzeum-sykora-jak-vlastne-pokrocilo.html .

O tom, že naše aktivity byly jako vstup do zadání úspěšné svědčí i fakt, že pozemek byl odkoupen městem se záměrem zde muzeum postavit. A nyní? na pořadu dne je najít generálního investora. Dalším krokem bude otevřená reprezentativní mezinárodní soutěž, jak se i v českém prostřední pomalu stává zvykem. 


Zde jsme ověřovali možnost aplikovat struktury na fasádě. 
Ve studii jsme ověřovali různé způsoby řešení fasády. Prověřovali jsme nejen barevné varianty - ale i daleko adekvátnější řešení pouze s hrubou betonovou jednobarevnou grafickou strukturou.
Začali jsme pracovat i na verzi, která by se obešla bez použití grafických výrazného obkladu fasády: U této studie pro nás byla asi nejsilnějším ispiračním zdrojem tato skvělá mnichovská realizace:
  http://www.archiweb.cz/buildings.php?type=&action=show&id=2216

v kombinaci s touto ikonickou stavbou a její prací v veřejným prostorem:
http://www.archiweb.cz/buildings.php?type=13&action=show&id=595

Jednotlivé koncepty prověřujeme i se studenty, pro které je jistě přínosné navštívit přímo na místě živý odkaz tohoto malíře. Vlastní koncepční úvahy na téma MUZEA SÝKORA provádíme v atelieru ve volných chvílích a v podstatě jimi ověřujeme úroveň architektonického a společenského konsenzu na téma současná moderní galerie, která by byla nejen institucí ale živým a životaschopným centrem.

Až se v koncepčních úvahách vrátíme a rozpracujeme do reálné fyzické podoby úvodní lehkou stříbřitou variantu (viz např. práce s plechem na této stavbě: http://www.archiweb.cz/buildings.php?&action=show&id=470
bude to u nás v atelieru známkou toho, že se "cosi změnilo" , neboť jak říkali francouzi v roce 68: "buďme realisté, žádejme nemožné".


Žádné komentáře:

Okomentovat