ATELIER BENEŠ

Doc. ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D., Sochařská 12, 170 00 Praha 7 - Letná

+420 777 819 788, mail@ondrejbenes.cz

úterý 24. března 2015

UJP Praha - výrobní, laboratorní a administrativní areál na výrobu paliva do jaderných elektráren, provozovna tavení a zpracování uranu

ve spolupráci s Marcelem Šípkou

2012-2015

Dlouhou dobu a náročně připravovaná studie nového objektu UJP Praha. Současný areál na Zbraslavi je už dokola obehnán obytnou výstavbou a možnosti rozvoje areálu, případně situování náročnějších technologií je v podstatě nemožné.

Do nového areálu jsme situovali především špičkovou technologii výroby paliva pro atomové elektrárny a technologii tavení a opracování uranu.

Jaký by byl smysl takového objektu, když sledujeme minimálně evropský trend redukce získávání energie z "jádra"? 
V současnosti jsou naše i Slovenské atomové elektrárny zásobovány palivem z Ruska. Americké palivo bylo zkoušeno ale neosvědčilo se. Výrobní areál u nás by tak umožnil získat na Rusku technologickou nezávislost. Palivo by navíc mohlo být dodáváno i do zemí bývalého SSSR, kde je z politických důvodů daleko akceptovanější používat palivo s etiketou "made in eu".

Navíc - byla by větší pravděpodobnost, že v minulosti u nás náročně připravované odvětví se bude moci připravovat na další rozvoj - tedy na dobu, kdy gigantické atomové elektrárny nahradí malé, přemístitelné agregáty "do kontejneru".

Pohled na areál od zadních nakládacích ramp. 


Nadhledová perspektiva ze stejného místa. 
Vepředu technický dvůr, nahoře se stromy vstupní dvůr.


Pohled na vstupní část areálu. Malý objekt vepředu je vrátnice. Do otevřeného - komunikativního - dvora jsou otočeny bloky funkcí pro zaměstnance - administrativa, šatny, jídelna. Nalevo je velký komplex výroby paliva, napravo menší blok tavení a zpracování uranu.

Areál jsme navrhovali v podstatě "universálně" - vzhledem k tomu jak je obtížné najít vhodnou lokalitu.
Otevřená axonomertie s vyznačením konstrukcí a jednotlivých strojů a technologických celků.


Rozdělení areálu po jednotlivých technologických blocích.


Situování do lokality Bystřice nad Pernštejnem.


Spodní stavba. Jasně je patrný páteřní technologický kanál a technický suterén v přední části.


Vykreslení jednotlivých technologických a provozních celků.


Zvýraznění toků materiálů.


Provoz zaměstnanců - hlavní šatny pro jednotlivé hlavní provozy.


V provozu je množství speciálních "přestupových uzlů" oddělujících provozy z rozdílnými hygienickými požadavky.

Pohledy na areál z lidského horizontu.

Žádné komentáře:

Okomentovat