ATELIER BENEŠ

Doc. ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D., Sochařská 12, 170 00 Praha 7 - Letná

+420 777 819 788, mail@ondrejbenes.cz

úterý 24. března 2015

Soutěž Milevsko (3.místo)

ve spolupráci s Marcelem Šípkou, Karolínou Vojáčkovou

2014

https://www.cka.cz/cs/souteze/vysledky/centrum-mesta-a-prostor-autobusoveho-nadrazi-milevsko

Koncept
Milevsko - v návrhu se pokoušíme znovuvydefinování nejen centra, ale zabývali jsme se celou obcí. Centrum rozvíjíme okolo dvou společenských prostor - náměstí. Do těžiště obou vkládáme drobnou vodní plochu. U historického náměstí je to nová kašna před radnici. Současnou sochu s vodním prvkem, která dominuje severnímu konci náměstí posouváme do těžiště druhého z koncipovaných společenských prostor. Oba dva prostory pak citlivě doplňujeme - historické náměstí pro lepší obyvatelnost pořádáme do několika částí - celou její severní část doplňujeme blokem zeleně. Menší nové náměstí doléhá k novému velkému bloku, do kterého umísťujeme redukované autobusové nádraží. 

Historické náměstí bylo vždy otevřené až po fasády domů, plocha před kostelem nebyla členěna. V takovýchto obcích bylo náměstí - náves centrem, kde se odehrávalo vše podstatné. Nejen u obcí, u kterých není pro jejich velikost reálné vybudování obchvatu se centrum obce stává i hlavní silniční křižovatkou, kdy centrum obce tak není cílem, ale je pouze tranzitním místem. Zde jej však hlavní průtahová doprava koncentrována do průtahu na severu obce. V našem případě jsme chtěli z hlavního náměstí udělat i místo, které by zároveň bylo zcela přirozeně i kvalitním společenským centrem. Zásadně podporujeme tradiční dominantu obce vnímatelnou jak z na náměstí, tak i z dálkových pohledů. Hlavní zpevněnou plochu začínáme skoro už těsně před kostelem. Proporce této zpevněné plochy je ve vztahu ke kostelu i celému náměstí adekvátnější. V jeho severní části do zpevněné plochy doplňujeme stromy. Kmeny by měly být vysoké aby pod nimi bylo možno pohodlně procházet, doplnit ji lavičkami, provozovat tu různé společenské funkce.

Pokud jde o využití, jsou pro nás důležité daleko více hrany ulic a náměstí, výšku zástavby, procento zastavění, než jejich konkrétní využití – v takto definovaných blocích pak mohou být různé funkce.

Doprava
Dlouho jsme zvažovali, zda autobusoví nádraží vymístit z centra. Probírali jsme varianty pro to vlakové nádraží, nebo asfaltovou plochu poblíž nájezdu na komunikaci na Tábor, nebo v místě současných autobusových opraven. Otázka je, zda koncentrace osob v centru související s hromadnou dopravou je pro tuto obec spíš pozitivní, nebo svou zátěží negativní.

Nakonec jsme zredukované nádraží nechali v centru. I tam jsme ale prověřovali různé varianty. Od průjezdné (kdy by se vyjíždělo vedle fary uprostřed náměstí) po takové, kdy by z této ulice byl dokonce vjezd i výjezd. Finální řešení je ze všech nakonec to nejjednodušší. Vjezd i výjezd do prostoru autobusového nádraží ponecháváme v dnešní podobě.

                                        
                  
                    
                     
                     
                       
                     
                      
                      
                       

Žádné komentáře:

Okomentovat